กระผมนายสุทัชชัย ศรีสะวัน (ประเภทนักศึกษา)

ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนพ.ศ. 2564 ทางทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตผ้าใหม่มัดหมี่และอัตลักษณ์ ณ บ้านหนองมะค่าแต้. อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทางทีมงานของเราก็ได้วิทยากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการผลิตผ้าไหมทางวิทยากรได้ให้ความรู้ที่มีมาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านสอนการมัดลายของผ้าโดยใช้เชือกฟางในการมัดและสอนการทำสีได้ใช้เพียงแค่สามสี่ให้ได้ห้าสี

และทางทีมงานของผู้ปฏิบัติงานของเราก็ เราก็ได้จัดทำวิดีโอได้และถ่ายรูปประมวลภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และได้นำวิทยากรมาให้สัมภาษณ์ที่มาที่ไปของลายอัตลักษณ์ผ้ามัดหมี่ ตำบลพระครูและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางอาจารย์ประจำสาขาก็ได้ให้ส่งตัวแทนไปจัดกิจกรรมร่วมกับทางคณะ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโคโรนา 19 ที่อย่างระบาดหนักในตอนนี้ ทางทีมงานของเราก็ขอขอบคุณไปยังวิทยากรที่ได้นำวิชาต่างๆที่ตนเองมีมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านและคณะทีมงานของเรา

อื่นๆ

เมนู