สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวปิยะธิดา ปาละสาร กลุ่มงานประเภทนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร HS09 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่19 มิถุนายน 2564 มีการจัดกิจกรรมดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าไหมตำบลพระครู ณ บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู ทั้งนี้ได้มีวิทยากรมาให้คำแนะนำ คำปรึกษา และถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อนำความรู้ใหม่ๆไปปรับใช้กับการทอผ้าในครั้งต่อไป

 

ปล.โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ตัวแทนของกลุ่มประเภทนักศึกษา เข้าร่วมได้จำนวน 2 คน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณไปยังวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้กับดิฉัน ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านชุมชนตำบลพระครู 

 

 

อื่นๆ

เมนู