ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา แจ่มใส ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา แจ่มใส เเละผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2543 เวลา 9.00 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น 2 อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรมมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้เชิญ นายกฤษกร แก้วโบราณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผ้าไหม มาออกแบบลายผ้าไหมให้แต่ละชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน และยังมีชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า เเละผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญสร้างสรรค์ ปลูกป่าเสวนาชุมชน โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเวลาช่วงเช้า มีการกล่าวเปิดงาน และเสวนาอภิปรายเกี่ยวกับการปลูกป่า ความสำคัญของผืนป่าที่มีต่อชีวิตคนเรา และในช่วงบ่าย มีกิจกรรมปลูกป่า ซึ่งมีต้นไม้หลายชนิดในการปลูกครั้งนี้ด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู