สวัสดีคะ ข้าพเจ้านางสาวสมร ดีรบรัมย์ ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 13- 17 กุมภาพันธ์ 2564  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 บ้านหนองม่วง หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนาและหมู่ 8 บ้านม่วงใต้ ก่อนจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ได้มีการนัดประชุม และแจ้งรายละเอียดก่อนลงพื้นที่สำรวจงานตามครัวเรือน โดยข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้นำชุมชนได้ประชมสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนรับทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของราชภัฎเข้ามาสอบถามตอบข้อมูลตามความเป็นจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยการได้สอบถามชาวบ้านในตำบลพระครูส่วนใหญ่ เรื่องประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริมของชาวบ้านบางคน จะปลูกดอกดาวเรืองและทอผ้าไหม โดยคนในชุมชนมีการจัดจำหน่ายทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนในตำบล

ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติงานขอขอบคุณชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าและทีมงานที่ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลต่างๆที่ได้สำรวจนั้นมาศึกษาทำความเข้าใจให้มากขึ้น เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวบ้านได้ต่อยอดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

อื่นๆ

เมนู