ข้าพเจ้า นางสาวเกศรินทร์ อินทร์คงงาม กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลพระครู อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

   ในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 นายวินัย นุรักษ์รัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ได้นัดพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางนายกได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆภายในชุมชนของชาวบ้าน การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล และเเลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อที่ท่านจะได้นำปัญหาทั้งหมดนี้ไปหาวิธีแก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้น

วันที่ 11-14 มีนาคม พ.ศ.2564  ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับหมอบหมายให้ลงในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบเพื่อสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามผลกระบทจากสถาานการณ์การระบาดโควิด 19 (02) (เพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว) ทางเราได้มีการประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

           

           

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆภายในชุมชน ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของน้ำไม่พอใช้อุปโภค/บริโภค และปัญหาความยากจน ชาวบ้านจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงเเก้ไขในเรื่องเหล่านี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู