ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา เชยรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ดิฉันได้ร่วมโครงการการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลัษณ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ กับคณะอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และทีมงานผู้ปฏิงาน นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู และ นายกฤษกร แก้วโบราณ ท่านวิยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ให้กับ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่7 บ้านหนองขวาง หมู่13 บ้านชุมทองพัฒนา เป็นการเรียนรู้และการพัฒนาลายผ้าไหมมัดหมี่เพื่อมูลค่าให้กับคนในชุมชนสู่การพัฒนาฝีมือลายผ้าไหมลายใหม่ๆ  เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการสำรวจเก็บข้อมูลผ่านแอพ CBD  มีทั้งหมดจำนวน10ข้อ ได้แก่ 1.ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.แหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น 6.เกษตรในท้องถิ่น 7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น 9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ดิฉันและทีมงานได้ติดต่อประสานงานขออนุญาติผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย จึงต้องขออนุญาติก่อนว่าสามารถลงพื้นที่ได้หรือไม่ ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้สวมหน้ากากและล้างเจลล้างมือทุกครั้งในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยต่อสถานการณ์โควิด 19

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้มีโอกาศเข้าร่วมการถ่ายทอดสดออนไลน์ งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาออนไลน์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 09.00-15.00 น. ผ่านช่องทาง HUSOC BRU Channal 

         

 

 

 

อื่นๆ

เมนู