1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นายกันตวิชญ์ ตีชัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

     วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ณ บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมในหัวข้อเรื่อง การมัดลายผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านมี่เข้าร่วม หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ บ้านหนองขวางน้อย หมู่ บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

     ได้สอนเทคนิคการการมัดหมี่ให้เป็นไปตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ การมัดหมี่เป็นการทำลวดลายบนผืนผ้าตามต้องการ ก่อนนำเส้นไหมไปย้อมน้ำสี จะเกิดสีที่แตกต่างกัน การเริ่มต้นมัดลายหมี่ อาจมัดจากด้านบนไล่เรียงลงข้างล่าง หรือมัดข้างล่างก่อนจึงไล่เรียงขึ้นข้างบนก็ได้ บางคนอาจจะเริ่มมัดจากตรงกลางก่อนจึงขยายออกไปเต็มหลักหมี่ เริ่มมัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับลำหมี่ก่อน จึงพันอีกปลายหนึ่งซ้อนทับให้แน่นเพื่อไม่ให้สีย้อมซึมเข้าข้อหมี่ เมื่อพันทับกันไปจนได้ความยาวตามแนวลายหมี่แล้ว มัดปลายเชือกกับลูกหมี่ให้แน่นเช่นกันโดยเหลือปลายเชือกไว้ เมื่อเวลาแก้มัดเชือกจะทำได้ง่าย ส่วนของไหมที่ถูกเชือกฟางมัดนี้เวลานำไปย้อมสี สีอื่นจะไม่สามารถซึมเข้าไปในส่วนนั้น ๆ ทำให้เกิดลวดลายผ้าไหมตามที่เราต้องการ

     วันที่ 20-21 มิถุนายน 2564 ได้จักทำการถ่ายวิดีโอเพื่อส่งเข้าแข่งขันโครงการ” Hackathon 2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” แบบทีม ซึ่งวิดีโอที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นวิดีโอที่ทำเกี่ยวกับ “เรื่อง เล่าชุมชนบนลายผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ที่เป็นลวดลายผ้าไหมของตำบลพระครูในของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มผ้าไหม ซึ่งมีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

     เมื่อวันที่  7-8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ทีมผู้ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลของ 3 หมู่บ้านซึ่งได้แก่ หมู่ 2 บ้านโบย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 10 บ้านแก่นเจริญ ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid – 19 ของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งแบบสำรวจมีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ที่พักอาศัย 2.ตลาด 3.ศาสนสถาน และ 4.โรงเรียน ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูลและการต้อนรับที่ดีจากชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน แต่ด้วยสถานการณ์ covid –  19 จึงต้องมีความระมัดระวังในการเข้าสอบถามข้อมูลจึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

อื่นๆ

เมนู