ข้าพเจ้า นางสาวกนกพรรณ  เทียนขาว กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมที่บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ  และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา ได้ทำการลงพื้นเพื่อไปติดตามความคืบหน้าของโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เวลา 08.00 – 16.00 น.  และในครั้งนี้ได้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกกรมกาทอผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ประจำตำบลพระครูที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองขวางน้อย บ้านหนองมะค่าแต้ และบ้านชุมทองพัฒนา  โดยในครั้งนี้ได้มีวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ คือ คุณนายกฤษกร  แก้วโบราณ  และในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้า เรื่องการสอนขึ้นโครงลายผ้าไหมของแต่ละหมู่บ้าน และในเรื่องของการย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่ ขั้นตอนการทำต่างๆ ซึ่งในการขึ้นโครงผ้าไหมนั้นใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ถึงจะแล้วเสร็จได้ ซึ่งครั้งนี้วิทยากรได้ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่าง และได้สอนวิธีการทำให้กลุ่มผ้าไหมดูแบบทีละครั้งตอนโดยในวันนั้นได้ใช่เวลาในการอบรมเป็นเวลาทั้งวัน และหลังจากนั้นวิทยากรได้ให้กลุ่มผ้าไหมนำกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อนำมาให้ดูในครั้งหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งถัดไป

 

 

ในช่วงบ่าย เป็นการถ่ายวิดีโอเพื่อส่งเข้าแข่งขัน Hackathon2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบบทีม ซึ่งวิดีโอที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นวิดีโอที่ทำเกี่ยวกับผ้าไหม ลวดลายของตำบลพระครูในของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มผ้าไหม ซึ่งมีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองขวางน้อย บ้านหนองมะค่าแต้ และบ้านชุมทองพัฒนา  เป็นการพูดถึงปนระวัติความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้านและอธิบายลวดลายผ้าไหมของแต่ละหมู่บ้านว่ามีความเป็นมาอย่างไรของแต่ละลายผ้า

 

 

เมื่อวันที่  7 –  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ทีมผู้ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลของ 3 หมู่บ้านซึ่งได้แก่ หมู่ 2 บ้านโบย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 10 บ้านแก่นเจริญ ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งแบบสำรวจมีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่

  1. ที่พักอาศัย
  2. ตลาด
  3. ศาสนสถาน
  4. โรงเรียน

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูลและการต้อนรับที่ดีจากชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน แต่ด้วยสถานการณ์ covid จึงต้องมีความระมัดระวังในการเข้าสอบถามข้อมูลจึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู