ข้าพเจ้านางสาวมณฑิตา ศิรินภาพร กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติ อาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ  และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา ได้ทำการลงพื้นเพื่อไปติดตามความคืบหน้าของโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น  และในครั้งนี้ได้มีหมู่บ้านผ้าไหมประจำตำบลพระครูที่ได้มาเข้าร่วมได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา  ซึ่งในครั้งนี้ได้มีวิทยากรเข้าร่วมด้วยได้แก่ นายกฤษกร  แก้วโบราณ  และในครั้งนี้เรื่องของการอบรมผ้าไหมได้แก่ การสอนขึ้นโครงลายผ้าไหมของแต่ละหมู๋บ้าน และในเรื่องของการย้อมสีผ้าไหม ขั้นตอนการทำต่างๆ ซึ่งในการขึ้นโครงผ้าไหมนั้นใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ถึงจะแล้วเสร็จได้ ซึ่งครั้งนี้วิทยากรได้ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่าง และได้สอนวิธีการทำให้กลุ่มผ้าไหมดูแบบทีละครั้งตอนโดยในวันนั้นได้ใช่เวลาในการอบรมเป็นเวลาทั้งวัน และหลังจากนั้นวิทยากรได้ให้กลุ่มผ้าไหมนำกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อนำมาให้ดูในครั้งหน้าที่ได้ลงพื้นที่

 

 

และในช่วงบ่ายของวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีการถ่ายวิดีโอเพื่อส่งเข้าแข่งขัน Hackathon2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบบทีม ซึ่งวิดีโอที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นวิดีโอที่ทำเกี่ยวกับผ้าไหม ลวดลายของตำบลพระครูในของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มผ้าไหม ซึ่งได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา พูดถึงความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้านและอธิบายลวดลายผ้าไหมของแต่ละหมู่บ้านว่ามีความเป็นมาอย่างไรของแต่ละลายผ้า

 

 

และในวันที่  7 –  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ทีมผู้ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลของ 3 หมู่บ้านซึ่งได้แก่ หมู่ 2 บ้านโบย หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 10 บ้านแก่นเจริญ ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งแบบสำรวจมีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ที่พักอาศัย 2. ตลาด 3. ศาสนสถาน 4. โรงเรียน

 

อื่นๆ

เมนู