ข้าพเจ้า นางสาวเกศรินทร์ อินทร์คงงาม กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และการอบรมครั้งนี้ได้มีการเชิญท่านวิยากรที่มีความรู้ด้านนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ให้กับ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่7 บ้านหนองขวาง หมู่13 บ้านชุมทองพัฒนา ในการอบรมก็จะมีทั้งการอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมให้กับชาวบ้านได้เสนอทั้งประวัติ อัตลักษณ์ และความโดนเด่นของหมู่บ้านตัวเองออกมา เพื่อที่ทางวิทยากรจะได้นำข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านไปพัฒนา คิด ออกแบบลายผ้าไหมให้เป็นลายที่เป็นลายเฉพาะแก่หมู่บ้าน และตำบลต่อไป

ในเดือนพฤษภาคม ดิฉัน และทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพ CBD ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่

 1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด           6.เกษตรในท้องถิ่น                                      

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว                                                         7.พืชในท้องถิ่น

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม                                                            8.สัตว์ในท้องถิ่น

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                           9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                        10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น 

 

   ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพวกเราได้ลงพื้นที่ของตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนทำการลงพื้นที่ เราได้มีการติดต่อประสานงานขออนุญาติกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่ เพื่อความสะดวก และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย เราจึงต้องขออนุญาติก่อนว่าสามารถลงพื้นที่ได้หรือไม่ โดยดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้สวมหน้ากากและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ทุกครั้งในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19

 

   วันที่ 12พฤษภาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมรับฟังการถ่าทอดสดงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์/ยักษ์จับโจน ในช่วงเช้าเป็นการการทอดผ้าป่าออนไลน์ ในครั้งนี้เป็นการทอดที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงบ่ายเป็นการปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มากความสามารถ ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ข้อคิด และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจากการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

 

 

อื่นๆ

เมนู