ข้าพเจ้านายกลวัชร  ศรีหาบุญทัน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่(ก.พ.ร.) ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 25 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตามโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ โดยมีท่านนายก อ.บ.ต. ท่านวินัย นุรักษ์รัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการอบรมการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนในครั้งนี้  โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม มาให้ความรู้และอบรมแกชาวบ้านตำบลพระครู และให้ชาวบ้านที่มาอบรมเล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตนเองและเขียนออกมาเป็นแผนภาพเรื่องราว เพื่อจะนำมาให้ท่านวิทยากร ได้ออกแบบลวดลายตามเรื่องราว เพื่อขึ้นลายผ้าไหมต่อไป โดย มี3 หมู่บ้านมา เป็นตัวแทนในกานเข้าอบรมในครั้งนี้  เพื่อที่จะได้ผลิตผ้าไหมให้เป็นลายเอกลักษณ์ของเเต่ละหมู่บ้าน ได้แก่  บ้านหนองมะค่าแต้ บ้านหนองขวาน้อย และ บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู ซึ่งคณะอาจารย์จากมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และคณะผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน และ  กลุ่มทอผ้าไหม ให้ความร่วมมือร่วมใจ เป็นอย่างดี

และในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมได้มีการลงสำรวจข้อมูลของพื้นที่และชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผ่านแอพ CBD มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆ คือ

1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น

7.ข้อมูลพืชในท้องถิ่น

8.ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น

9.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

10.ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

และ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์/ยักษ์จับโจน ผ่านช่องทาง  youtube และฟังบรรยายของ ดร.ยักษ์ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร โดยท่านได้พูดถึงของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง หลักเศรษฐกิจต่างภายในประเทศไทย และ บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ ช่วงที่มีโรคระบาด โควิด เช่นนี้ การนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ได้จะให้มีความสุขขึ้นได้

อื่นๆ

เมนู