ข้าพเจ้า นายไกรวิญ์  แสนปัญญา  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวินัย นุรักรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูท่านได้เชิญผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมทำกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน ทำบุญได้เสื้อใส่เสื้อได้บุญ ในเวลา 15.00 น. ณ ลานตลาดนัดพระครู หมู่10 บ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วัน11กันยายน  2564  ได้ทำการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การย้อมสีลายผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบผ้าไหมโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และ  หมู่ที่ 13  บ้านชุมทองพัฒนา การย้อมสีเส้นไหมในครั้งนี้ สานต่อมาจากครั้งก่อนของ วันที่ 18  กรกฎาคม  2564

ขั้นตอนการย้อมสีสังเคราะห์หรือสีเคมี ของทั้ง 3 หมู่บ้าน

หมู่ที่7 บ้านหนองขวางน้อย

ขั้นตอนที่1 เอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีด้วยสีที่ต้องการ ซึ่งสีที่ใช้ ได้แก่ สีเม็ดมะขาม + สีกรมท่า  และก่อนที่จะเอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีที่เตรียมไว้นั้น เราจะต้องเอาเครือไหมสีขาวมาแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้ก่อนเป็นเวลาประมาณ 15 – 20 นาที

ขั้นตอนที่ 2  ไหมที่ได้ขึ้นโครงสีแดง เอาไว้นั้นวิทยากรได้ให้เอามาลงย้อมสีน้ำทะเลแต่ก่อนที่จะเอามาย้อมสีน้ำทะเลที่ผสมกับน้ำร้อนไว้นั้น เราจะต้องเอามาแช่ในน้ำเย็นไว้ก่อนประมาณ 15 – 20 นาที ถึงจะได้เอามาย้อมลงในน้ำร้อนที่ได้ผสมสีน้ำทะเลที่ตั้งเอาไว้และให้แช่ไว้ประมาณ 45 นาที หลังจากนั้นเอามาล้างด้วยน้ำเย็นล้างให้สีที่ตกให้ออกให้หมดและล้างให้น้ำมันใสขึ้นและทำการหยดน้ำส้มสายชู ลงไปเพื่อกันไม่ให้สีตก(ตอนที่เราเอาไหมสีแดงลงย้อมสีน้ำทะเลให้หยดน้ำยาซันไลต์ลงไป 2 หยด และ น้ำยาเขาค้อ 4 ฝา ลงไป ย้อมในน้ำร้อน  )

หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้

ขั้นตอนที่ 1 ไหมขึ้นโครงที่ย้อมสีแดงเอาไว้ครั้งก่อนวิทยากรให้ทำการย้อมสีโดยลงสีน้ำทะเล ก่อนจะทำการย้อมสีน้ำทะเลที่ได้ผสมกับน้ำร้อนไว้เราต้องเอาไหมมาแช่ในน้ำเย็นไว้ประมาณ 15 – 20 นาที แช่น้ำเย็นตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เอาไหมมาย้อมกับน้ำร้อนที่ผสมกับสีน้ำทะเลไว้ได้เลย แล้วก็หยดนำซันไลต์ลงไป และน้ำยาเขาค้อ ลงไปแช่ทิ้งไว้ 45 นาที และนำมาล้างให้สีตกให้หมดและจนกว่าน้ำจะใส และสุดท้ายนำไปตากแดดให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 2 เครือไหมสีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที จากนั้นเอามาลงสี ทำการย้อมสี ซึ่งสีที่ย้อมนั้นได้แก่ สีม่วงดอกรัก + สีกรมท่า  และใส่น้ำยาเขาค้อ ลงไปกับการแช่เครือไหมที่ต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อน จากนั้นแช่ทิ้งไว้  45 นาที และเอาลงมาล้างออกด้วยน้ำเย็นประมาณ  15 – 20 นาที ใส่น้ำส้มสายชู กันสีตก และล้างจนน้ำใส แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

หมู่ที่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1   ไหมที่ขึ้นโครงไว้สีเหลืองเอามาแช่น้ำเย็นประมาณ 15 – 20 นาที

ขั้นตอนที่ 2 เอาไหมลงย้อมสี ซึ่งสีที่ใช้ได้แก่ สีแดงครั่งแก่  สีแดง  ในส่วนเครือไหมีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที แล้วเอาลงมาย้อมด้วยสีแดงเม็ดมะขาม + สีม่วงดอกรัก  และนำมาทำตามขั้นตอนต่อไปเหมือนกับบ้านหนองขวางน้อย

อื่นๆ

เมนู