โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ) ข้าพเจ้า นาย ไกรวิชญ์ แสนปัญญา ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่ลำดวน แสนสมบัติ ณ หมู่บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมต่อจากครั้งที่แล้วที่ได้มีการเรียนรู้ขั้นตอนการขึ้นโครงไหมมัดหมี่ และขั้นตอนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม คุณ กฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่นได้อธิบายและสาธิตการย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่ รวมถึงเทคนิคต่างๆในการย้อมสีให้กับชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มทำผ้าไหมมัดหมี่ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยและหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ การย้อมสี การต้ม การจุ่มสี การทำส่วนผสมและต่างๆ

ขั้นตอนการลงสีผ้าไหม

1.เอาไหมลงแช่น้ำเย็นประมาณ 20 นาที และใส่น้ำยาเข่าข้อ 3 ช้อนโต๊ะ น้ำเย็นที่เตรียมไว้สามารถแช่ไหมได้ 5 หัว

2.เอาไหมที่แช่น้ำอุ่นที่ผสมสีแดงครั่งและสีแดงแก่ อย่างละ 4 ซอง รวมเป็น 8 ซอง แช่ทิ้งไว้ 20 นาที

3.เอาไหมที่แช่น้ำอุ่นที่ผสมสีแดงครั่งและสีแดงแก่ มาลงแช่น้ำร้อนที่มันกำลังเดือดในหม้อ ต้มทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ระหว่างที่ต้มไหม หยดน้ำซัลไลประมาณ 3 หยด และหลอดน้ำส้มสายชูลงไป 3 ฝา เพื่อกันสีตก

4.ต้มไหมเสร็จเอาไหมขึ้นมาแช่น้ำเย็นเพื่อทำการล้างสีออก ล้างน้ำหลายๆครั้งจนสีไม่หลุดออกจากไหมจนน้ำใส

5.เอาไหมที่ทำการย้อมสีเสร็จ เอามาตากใหแห้ง เพื่อที่จะเอามาทำการขึ้นโครงมัดเป็นดอกสีต่อไป

บ้านหนองมะค่าแต้+บ้านหนองขวางน้อย

ชุมชนทองพัฒนา

กลุ่มทอผ้าไหมของชุมชนทองพัฒนาได้ขึ้นโครงใหม่เป็นสีขาวไว้วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้ทำการลงสีเหลืองทองสุก 12 ซอง จำนวนไหม 5 หัว และได้ทำตามขั้นตอนสีย้อมไหมเหมือนกันกับกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 2 หมู่บ้าน แต่ชุมชนทองพัฒนายังไม่ได้ลงสีแดงครั่งเหมือนกับกลุ่มผ้าไหมทั้ง 2 หมู่บ้าน กลุ่มทอผ้าไหบ้านชุมทองพัฒนาจะลงสีแดงครั่งในครั้งต่อไป

ทำการย้อมสีลงที่บ้าน ลำดวน แสนสมบัติ ประมาณ 20 ท่าน

ทำการย้อมที่บ้านป้าลำดวน แสนสมบัติ ประมาณ 20 ท่านที่เข้าอบรมในครั้งนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อม

1.ไหมดิบ

2. หม้อสแตนเลสใช้ต้มน้ำย้อม

3. เตา

4.ห่วงย้อมไหม

5.สีย้อมไหม

6.ไม้แขวนห่วงไหมสำหรับแขวน ห่วงคล้องไหม และช่วยในการยกไหมขึ้นลงขณะย้อมสี

7.ไม้พายสแตนเลสสำหรับกลับไหมและคนน้ำในหม้อ

8.ถุงมือยางสวมใส่เมื่อจับเส้นไหมขณะร้อน หรือ มีสารเคมี

9.กะละมังสำหรับแช่ ล้างเส้นไหม วัสดุให้สีย้อม

10.ราวไหมสำหรับตามไหม

ขั้นตอนการย้อมไหมมัดหมี่
1.ตั้งไฟปลานกลาง ต้มน้ำย้อมให้พออุ่น ใส่สีที่จะย้อมลงไปพร้อมกับผงมัน ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้ละลายดีแล้วให้ยกลงจากเตาก่อน
2.นำไหมที่ผ่านการฟอกล้างให้สะอาด บิดให้แห้งหมาดๆ จุ่มลงในน้ำย้อมแล้วขยำให้ทั่ว
3.ยกขึ้นตั้งบนเตาใหม่ ค่อยๆ เร่งความร้อนขึ้น หมั่นพลิกไหมกลับไปกลับมาเรื่อยๆ
4.ใช้เวลาย้อมประมาณ 40-45 นาที จากนั้นให้ยกเส้นไหมขึ้นเติมน้ำยาล้างจานประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ แล้วให้ย้อมต่ออีก 10 นาทีจึงเอาขึ้นล้างน้ำประมาณ 3-4 ครั้ง

และได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจข้อมูล covid19 (ประเมินรอบเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) โดยรายละเอียดแบบสำรวจ มี 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ที่พักอาศัย 2. ตลาด 3. ศาสนสถาน 4. โรงเรียน โดยได้สอบถามข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่บ้านหนองขวางน้อย บ้านหนองยาง บ้านศรีปทุม และบ้านหนองกก ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู