1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนตำบลพระครู ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนตำบลพระครู ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา เชยรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ทำการลงพื้นเพื่อไปติดตามความคืบหน้าของโครงการ อบรมในหัวข้อเรื่อง การมัดลายผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านหนองมะค้าแต้ โดยมีหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ใดยในวัน 19 มิถุนายนนี้ ทางวิทยากรได้มาสอนมัดลายมัดหมี่ให้กับทั้ง3 หมู่บ้าน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่าง และได้สอนวิธีการทำให้กลุ่มผ้าไหมดูแบบทีละครั้งตอนโดยในวันนั้นได้ใช่เวลาในการอบรมเป็นเวลาทั้งวัน

มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ้าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ทั้งที่ย้อมเฉพาะด้ายพุ่งและย้อมด้ายยืน เพื่อให้เมื่อทอผ้าออกม้าเป็นผืนแล้ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต้องการ เดิมนั้นนิยมใช้เส้นไหม แต่ปัจจุบันพบการมัดหมี่ทั้งเส้นไหม ฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์

          

                 

 

 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid19 อาจารย์ผู้ดูแลประจำหลักสูตร ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เก็บแบบสำรวจข้อมูล covid19 ประเมินรอบเดือนมิถุนายน โดยรายละเอียดแบบสำรวจ มี 4เรื่อง ได้แก่ 1. ที่พักอาศัย 2. ตลาด 3. ศาสนสถาน 4. โรงเรียน            โดยได้ติดต่อประสานงานสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่บ้านหนองขวางน้อย  บ้านหนองยาง บ้านศรีปทุม และบ้านหนองกก ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงแม้สถานณ์ยังคงระบาดหนักอยู่ในขณะนี้แต่ทุกคนในชุมชนก็ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดและได้รับความร่วมมือจากคนในชุมนเป็นอย่างดี

                                                                

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู