ข้าพเจ้า นายกฤษณพงษ์  แถวประโคน  ประเภทกลุ่มนักศึกษา  หลักสูตร:โคกหนองนาโมเดล  HS02

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ทำการลงพื้นที่  ได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจพื้นที่ ตำบลหนองโสน   ได้แก่หมู่3,5,8,12   ข้าพเจ้าและชมาชิกเลยแบ่งออกเป็น2กลุ่ม  เพื่อความรวดเร็วในการสำรวจข้อมูล  ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่หมู่3(บ้านหนองม่วง)  หมู่ที่5(บ้านหนองโสน)  และหมู่ที่12(บ้านโสนน้อยพัฒนา)  ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำการสำรวจตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  ในวันที่13-14  กุมภาพันธ์  2564

วันที่13  เดือนกุมภาพันธ์ 2564  มีการประชุมกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้ความสะดวกต่อการเก็บข้อมูล โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ 13 ประชากรในหมู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้สอบถามปัญหาจากชาวบ้านว่าถนนชำรุด  และไฟส่งส่างตามท้องถนนไม่เพียงพอ  ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุในตอนกลางคืนได้

วันที่14  เดือนกุมภาพันธ์  2564  ได้เข้าไปพบกับผู้ใหญ่บ้าน  หนองโสน และโสนน้อยพัฒนา  เนื่องจาก2หมู่บ้านที้อยู่ไกล้กัน  ข้าพเจ้าได้สอบถามปัญหาจากผู้ใหญ่บ้านหนองโสนพอว่า  มีปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายน้ำอุดตัน  เวลาฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันได้  เกิดน้ำท่วมขัง

ส่วนการสอบถามปัญหาจากผู้ใหญ่บ้านโสนน้อยพัฒนา  ทางผู้ใหญ่แจ้งว่า  ไม่ค่อยมีปัญหาในชุมชนเท่าไหร่   เพียงต้องการให้ทางหน่วยงานรัฐสนับสนุนเงินในการพัฒนาชุมชน  และอยากให้ทางมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  เข้ามาอบรมด้านอาชีพให้แก่คนในชุมชน

 

 

 

 

 

 

การสอบถามข้อมูลทั้ง2หมู่บ้านได้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับคนในหมู่บ้าน

 

อื่นๆ

เมนู