ข้าพเจ้านางสาวกรรณิการ์  โททัสสะ

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ลงพื้นที่ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมอบรมวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยวิทยากร นายสำราญ สาทิพย์จันทร์ และกำนันตำบลหนองยายพิมพ์ โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังการอบรมครั้งนี้ด้วย การเลี้ยงไส้เดือนดิน มีหลายแบบหลายวิธี เช่น เลี้ยงในกะละมังหรือเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์กลม ส่วนมากจะนิยมเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์เพราะได้ปริมาณเยอะกว่าเลี้ยงในกะละมัง

วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อปูนซีเมนต์
1. บ่อซีเมนต์กลม ที่มีความกว้างของบ่อ ประมาณ 80-100
2. มูลสัตว์หรือขี้วัวแห้ง 1 กระสอบ หรือ กระสอบครึ่ง ต่อหนึ่งบ่อ
3. ไส้เดือนดิน ประมาณ 1-2 กิโล ต่อ1บ่อ ไส้เดือนที่นิยมเลี้ยง คือพันธุ์แอฟริกัน ลำตัวจะมีสีม่วง เพราะไส้เดือนพันธุ์พันธ์ุแอฟริกัน นั้นมีข้อดีคือ ตัวอ้วนโต เคลื่อนไหวช้าและให้ปุ๋ยจำนวนที่มาก และยังขยายพันธุ์ได้เร็วอีกด้วย

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนต์
1. ใส่ขี้วัวลงไปในบ่อซีเมนต์ 1หรือ1กระสอบครึ่ง แล้วทำให้ขี้วัวเย็น หรือคลายความร้อน นั่นคือรดน้ำขี้วัว รดน้ำประมาณ 1-2 อาทิตย์ วิธีการวัดง่ายๆ ว่าขี้วัวเย็นพร้อมใช้หรือยัง ให้ใช้มือล้วงลงไปในขี้วัว ถ้ามือเราเย็นก็หมายถึง ขี้วัวพร้อมใช้ทำปุ๋ยแล้ว แต่ถ้ามือที่ล้วงลงไป รู้สึกอุ่นๆ ก็แสดงว่าขี้วัวยังไม่คลายความร้อน หรือยังเย็นไม่พอ ต้องรดน้ำเพิ่มให้กับขี้วัว จนเย็นได้ที่
2. พอวัดได้ว่าขี้วัวเย็นได้ที่แล้ว ให้นำ ไส้เดือนดินพันธุ์แอฟริกัน ใส่ลงไปบนขี้วัว ประมาณ 1-2 กิโลกรัม ใส่ลงไปโดยที่ไม่ต้องฝังตัวเค้าลงใต้ขี้วัว เพราะถ้าขี้วัวเย็นได้ที่ เค้าจะทำการชอนไช้ลงใต้ขี้วัวเอง
3. ให้ความชื้นโดยการรดน้ำ 3-4 วันครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถเก็บ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ไปใช้กับพืช ผักผลไม้ หรือจำหน่ายได้

ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือน
1. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
2. ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืชแม้จะใช้ในปริมาณมาก
3. ไม่มีกลิ่นและยังช่วยในการดับกลิ่น
4. ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งให้สะอาดและใส่
5. ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
6. ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและช่วยในการกำจัดแมลง

อื่นๆ

เมนู