1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

HS07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายพุธ เศรษฐ์ภักดี HS07 ประเภทประชาชน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้กับทีมงานได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน COVID 19 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ การทำเจลแอลกอฮอล์จากพืชสมุนไพรในชุมชน เพื่อช่วยป้องกันโควิด

จากการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดอบรมได้พูดถึงเรื่องอาการผู้ป่วยโควิด 19  การป้องกันโรค ทางทีมงานได้รณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค และแจกแจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด

     

     

 

อื่นๆ

เมนู