1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. การจัดกิจกรรมการอบรมทำเจลสเปร์ยแอลกอฮอล์แจกชุมชนและกิจกรรมทำภาชนะจากวัสดุในชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมการอบรมทำเจลสเปร์ยแอลกอฮอล์แจกชุมชนและกิจกรรมทำภาชนะจากวัสดุในชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08 (1) โครงการยกระดับเศณษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยศุ่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้า และคณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมที่งประชาชนได้ร่วมมือจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเป็นการอบรมการทำเจลสเปร์ยแอลกฮอล์และกิจกรรมการทำภาชนะจากวัสดุในชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชน และเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โดยมอบให้หน่วยงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท

 

 

 

 

 

วิธีทำเจลล้างมือที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำนั้นอยู่ที่ขนาด 10 ลิตร โดยมีวิธีการ ดังนี้

ขั้นตอนการทำ

  1. เทเอทานอลจำนวนที่จะใช้ลงไปในขวดหรือถงขนาดใหญ่
  2. เติมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ลงไปโดยใช้กระบอกตวง
  3. เติมกลีเซอรอลลงไปโดยใช้กระบอกตวง
  4. เติมน้ำต้มสุกลงไปให้เต็มขวดหรือถัง
  5. ควรปิดฝาทันทีเพื่อป้องกันการระเหย
  6. จากนั้นผสมให้เข้ากันโดยการเขย่าขวดหรือถังเบาๆ
  7. บรรจุเจลล้างมือลงบรรจุภัณฑ์เล็กๆ ที่สะดวกต่อการพกพา

ทุกท่านสามารถทำเจลล้างมือของตัวเองได้ตามขั้นตอนง่ายๆ ตำคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลย และอย่าลืมป้องกันตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการพกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอด

กิจกรรมการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

 

วีดีโอประจำตำบลเดือนกรกฎาคม 

อื่นๆ

เมนู