กระผมนาย สันติชัย มั่นยืน (เจ้าของบทความ)

         นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 มีการกลับระบาดอีกครั้ง แล้วเชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านในชุมชนค่อนข้างไม่สะดวก และต้องคอยดูแลตัวเองไม่ให้ได้รับเชื้อ เพราะมันมีผลต่อสุขภาพ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงมากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นชาวบ้านในชุทชนจึงต้องรู้จักดูแลตัวเอง เริ่มจากการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้มาจากต่างจังหวัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพออยู่เสมอ

(ชาวบ้านในชุมชุนบ้านแสลงโทนหมู่2)

 

อื่นๆ

เมนู