จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ 

รูปภาพอ้างอิง : องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

รูปภาพอ้างอิง : ไทยรัฐออนไลน์

การสัมผัสจากเงินที่ทุกคนห้ามมองข้าม

การทำกิจกรรมทำเจลล้างมือจึงเป็นกิจกรรมที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะเชื้อไวรัสโควิด19ไม่ได้เเฝงตัวในเพียงในอากาศเเต่ยังเเฝงตัวในสิ่งที่เราสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆ หรือเงินที่เราใช้เป็นอยู่ประจำ เเละนั่นหมายความว่าเชื้อไวรัสอยู่ใกล้ตัวทุกคนเป็นอย่างมาก การทำเจลแอลกอฮอลเเละสเปรย์จึงจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน พกติดตัวทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เเละฉีดหรือล้างเจลทุกครั้งไม่ว่าเราสัมผัสสิ่งต่างๆ เพื่อลดการเสี่ยงจากการติดเชื้อ

ในการทำกิจกกรรมครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากชุมชนตำบลปราสาท ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต่างตระหนักถึงความปลอดภัยได้ทำตามมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด เเละสำเร็จกิจกรรมนี้ด้วยความสุขเเละยังได้เจลล้างมือเเละสเปรย์ไว้ใช้อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการทำเเละลงมือปฏิบัติการทำเจลด้วยตนเองเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับชุมชนได้นำไปปฏิบัติต่อเพื่อใช้ในชุมชนเกิดเป็นชุมชนปลอดเชื้อ ห่างไกลโควิด19

 

อื่นๆ

เมนู