ข้าพเจ้า นางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก  บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
                       สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางเรียนรู้งานได้มากขึ้น งานหลักๆของการทำงานของตัวข้าพเจ้าก็จะมีรายงานการร้องเรียนว่าแต่ละเดือนมีการมาร้องเรียนกี่รายในอำเภอพลับพลาชัยและงานที่2ก็คือการรายงานการออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ/แหล่งอบายมุขอื่นๆในโครงการ”ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ส่วนมากในการทำงานของดิฉันนั้นจะช่วยงานทีมปกครองมากกว่า อำเภอเภอพลับพลาชัยนั้นมีโคกหนองนาอยู่หลังอำเภอในช่วงโควิดนี้ ก็จะให้สมาร์ททีมและดิฉัน ไปอยู่โคกหนองนาปรับปรุงภูมิทัศน์โคกหนองนา พัฒนาโคกหนองนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

อื่นๆ

เมนู