ข้าพเจ้า นางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก
บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนก็จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายก็จะมีรายงานการร้องเรียนว่าแต่ละเดือนมีการมาร้องเรียนกี่รายในอำเภอพลับพลาชัยและงานที่2ก็คือการรายงานการออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ/แหล่งอบายมุขอื่นๆในโครงการ”ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม”แล้วก็ช่วยงานปกครองลงพื้นที่สำรวจคนกักตัวคนที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอแล้วก็ช่วยงานทางโรงพยาบาลในวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ส่วนลงพื้นที่เก็บพิกัดร้านค้า ร้านสะดวกซื้อในอำเภอจับพิกัด ประปาหมู่บ้าน ในเดือนนี้ส่วนมากจะลงพื้นที่เป็นส่วนใหญ่

อื่นๆ

เมนู