ชื่อบทความ : การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน
พื้นที่ : หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพลอยไพลิน ปลัดศรีช่วย

การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน

                      การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 สำหรับประเทศไทยน่าจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ คือ เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดกระจายสูงสุดอีกครั้ง ดังนั้น การป้องกันการแพร่ระบาดจึงต้องเข้มงวดที่สุดเป็นธรรมดา ณ จังหวะเวลานี้ ทุกกระทรวงจึงต้องระดมสมอง นอกจากกระทรวงสาธารณสุขที่รับบทหนักในด้านการป้องกันและรักษา รวมไปถึงทุกๆภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด หน่วยงาน รวมไปถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ก็ต่างช่วยกันป้องกันตามมาตราการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการดำเนินการป้องกันตามมาตราการโควิด 19 ที่ผ่านมา โดยจากผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลแสลงโทนหมู่ 3 ได้ลงพื้นที่ และได้ลงไปสัมภาษณ์การป้องกันโควิดต่างๆ กับผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนแสลงโทนประธาน อสม.ม.4. ผู้ช่วยผู้ใหญ่ปานตา. โสประโคน ว่ามีการป้องกันโควิด 19 ในลักษณะไหนบ้าง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ทางชุมชนตำบลแสลงโทนมีการป้องกันโควิด 19 มีดั้งนี้
1.มีการอบรมการดูแลตนเองและการป้องกันโควิด 19
2. มีการฉีดยาฆ่าเชื้อชุมชนแสลงโทน ทั่วหมู่บ้าน
3.มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ฉีดแอลกอฮอล์ ก่อนที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาในชุมชน
4.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนแสลงโทนลงพื้นที่สำรวจชุมชน
5.ถ้ามีการจัดงานต้องมีการจัดตามมาตราการโควิด 19 โดยจำนวนคนไม่เกิน 50 คน และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร
6.อสม.มีการดำเนินให้ลงชื่อฉีดวัคซีน โดยมีคนลงชื่อประมาณ 200 กว่าคน

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าชาวตำบลแสลงโทน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแสลงโทน อาสาสมัครตำบลแสลงโทน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือ และใส่ใจการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และทุกคนในตำบลแสลงโทน หมู่ 3 พร้อมที่จะสู้กับสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดครั้งนี้อย่างสุดกำลัง และผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงโทนโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการขอเป็นกำลังใจให้ชาวตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

มาตราการป้องกันโควิด 19 หมู่ 3  ชุมชนบ้านแสลงโทน

วีดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู