ID09 การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชั จังหวัดบุรีรัมย์

ผมนายธนวัตน์ เรือนประโคน ได้มีการรณรงค์และเชิญชวนประชาชนในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2564
จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านในตำบลตะโกตาพิ
มีผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ถึงจำนวนที่ต้องการ ในบางหมู่บ้านนั้นต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ผมและทีมงานจึงได้ทำการประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกตาพิ เพื่อที่จะเข้าไปรณรงค์และเชิญชวนประชาชนในตำบลตะโกตาพิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยได้ทำการประชุมก่อนลงพื้นที่ และได้แบ่งจำนวนคนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลตะโกตาพิและได้มีการไปติดป้ายประกาศตามพื้นที่ที่เห็นได้ง่ายในชุมชน และได้มอบในการป้องกันโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น และจากที่ได้สอบถามชาวบ้านในตำบลตะโกตาพิสาเหตุที่ไม่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนพบว่ามีส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวประจึงมีความกังวลว่า ฉีดแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย
ผมและทีมงานจึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ว่าต้องเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปฉีดวัคซีน
ข้อแนะนําเตรียมตัว ก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19
ตรวจสอบร่างกาย
-ไม่อดนอน หลับให้เพียงพอ
-เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
-ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
-สองวันก่อนและหลังฉีด งดออกกําลังกายอย่างหนัก
แจ้งแพทย์ก่อนฉีด
-โรคประจําตัว
-ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน
-การตั้งครรภ์
สิ่งสําคัญ เพิ่มเติม
-ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม
-บัตรประชาชน วันเวลานัดการฉีดวัคซีน
-รักษามาตรการป้องกัน พื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
-สวมใส่เสื้อแขนสั้นหรือเปิดบริเวณต้นแขนแขนได้ง่าย
-วันที่ฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่ จะให้รอดูอาการใน บริเวณที่ฉีดระยะเวลาประมาณ 30 นาที
-ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก สามารถทานยา พาราเซตามอลขนาด 500 มก. ครั้งละหนึ่งเม็ด ซ้ำได้ถ้าจําเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง ห้ามทานยากลุ่มพวก NASIADs เช่น Ibuprofen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
-การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ควรห่าง กับวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 เดือน
-ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนิ่งตรงตําแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

ภาพการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู