การรวมกลุ่มของวิสาหกิจในเเต่ละชุมชนมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างรายได้ การจำหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนเเละการเกษตรที่ในเเต่ละหมู่บ้านนำมาจำหน่าย อาทิเช่น อุปกรณ์ต่างๆเพื่อสุขภาพ ของใช้ที่ทำจากวัสดุไม้ เสื้อมัดหมี่ เเละอีกทั้งยังมีอาหาร ขนมไทยต่างๆ ผลไม้แปรรูปตามฤดูกาลเเละเครื่องดื่มสมุนไพร

นอกจากรวมกลุ่มวิสาหกิจในเเต่ละชุมชนสู่การจำหน่ายสินค้าภายในอำเภอบ้านกรวดเเล้ว ปัจจุบันได้มีการขยายสินค้าต่างๆจากเเต่ละอำเภอสู่การจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นการขยายสินค้าเข้าไปสู่ตลาดที่กว้าง เเละยังสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า เเละเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายในเเต่ละช่วงวัย การส่งเสริมสินค้าจากหน่วยงานด้านต่างๆจึงเป็นบทบาทสำคัญในการต่อยอดรายได้เเละความร่วมมือจากวิสาหกิจในเเต่ละชุมชนจนกลายเป็นธุรกิจSMEsสินค้าOTOPมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเเละสินค้าเกษตร ทั้งนี้ยังเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองในการเริ่มทำธุรกิจสร้างรายได้เเละความมั่นคงสู่ครอบครัวในปัจจุบันนี้อีกด้วย

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0FKMMaj7ltehdzc10-CulxCYVKK4FjhmjizLdoitYvB_nbCcYDk-5-SrI&v=4ZlY9wQ5rAU&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู