1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

   

 

 

ข้าพเจ้า นางสาวประกายมุข ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำบ้านสามขาพัฒนา หมู่ ๑๐ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ ได้ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในตำบลโนนเจริญ เรื่อง การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบ ซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการให้ความรู้เรื่องชนิดของกล้วย ประโยชน์และสรรพคุณของกล้วย และผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วย การเพิ่มมูลค่าจากกล้วย การผลิตบรรจุภัณฑ์จากกล้วย การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งกล้วย มีอยู่หลายชนิด เช่น กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า เป็นต้น กล้วยเป็นผลไมที่มีประโยชน์กับร่างกายและช่วยในเรื่องของความสวยความงาม เช่น แก้อาการท้องผูก ลดความอ้วนได้ดีขึ้น บำรุงหัวใจ บำรุงสายตา บำรุงกระดูก และลดอาการโลหิตจาง เป็นต้น ทั้งยังหารับประทานได้ง่ายเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนการบริโภค ส่วนใหญ่ผู้บริโภคในประเทศจะนิยมบริโภคในลักษณะของผลไม้สด เนื่องจากได้คุณค่าทางอาหารมากมาย ส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วย ส่วนใหญ่จะทำการแปรรูปอยู่ในลักษณะของสินค้า OTOP ประจำท้องถิ่น ผลิตขายในรูปแบบของฝาก หรือทานเล่น ซึ่งการแปรรูปกล้วยสามารถทำได้หลายอย่าง เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยทอดเนย กล้วยเบรกแตก และกล้วยอบแห้ง เป็นต้น และอาจารย์ได้เชิญ วิทยากรจากตำบลปราสาทเพื่อมาสาทิตการแปรรูปกล้วย คือ กล้วยฉาบ โดยบอกขั้นตอน คร่าวๆ คือ ตัดกล้วยไว้เป็นเวลา ๔ – ๕ วัน แล้วจึงนำมาปอกเปลือก แล้วสไลด์เป็นชิ้น แล้วนำลงทอดในน้ำมันที่ร้อนคงที่ ซึ่งน้ำมันที่ใช้นั้นจะต้องเป็นน้ำมันปาล์มเท่านั้น ทิ้งไว้ให้กล้วยเซตตัวแล้วค่อยคนและพลิกกลับด้าน เมื่อสุกแล้ว ก็ใช้ตะแกรงตักขึ้นมาพักไว้ในถาดที่มีกระดาษซับน้ำมันรองรับ จากนั้นก็สามารถปรุงรถตามใจชอบได้ เช่น คลุกกับผงรสชาติต่างๆ เช่น ชีส สาหร่าย ปาปริก้า บาบีคิว เป็นต้น แล้วค่อยนำใส่บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนั้น ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ในเรื่องของการเผาถ่านด้วยนวัตกรรมก๊าซชีวมวล ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้มากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ ทั้งการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิปและการเผาถ่าน

อื่นๆ

เมนู