กระผม นายสันติชัย มั่นยืน                      นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์        ตำแหน่งพนักงานประจำตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย

เนื่องด้วยในวันเสาร์ ที่12 เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมานี้ ได้มีการจัดกิจกรรมปรับสภาพให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองบอน หมู่ที่5 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีพนักงานประจำตำบลแสลงโทน ร่วมกันพัฒนาจำนวน 18 คน มีการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้

– กวาดบริเวณถนน                                             – เก็บเศษขยะ                                                       – กวาดรอบอาคารเรียน                                       – ถอนหญ้ารอบๆบริเวณ                                   – ทำความสะอาดอ่างล้างมือ                                 – ทำความสะอาดห้องเรียน                                   – จัดโต๊ะนักเรียน

และหลังจากจบการทำความสะอาด ก็มีการรับประทานอาหาร่วมกันกับคุณครูประจำโรงเรียนและนำเจลล์ล้างมือแอลกอฮอลล์ น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด และผ้าปิดจมูกให้กับทางโรงเรียน และในส่วนของการกิจกรรมนี้ ก็ขอขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจประจำตำบล 1 มหาวทยาลัย 1 ตำบล ที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาจัดการพัฒนาชุมชน

ในส่วนของผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม ก็ทำให้โรงเรียนมีความสะอาด และได้รับอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อCovid-19 ทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู