เรื่อง ความประทับใจ ที่ได้พบจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนหมู่2 บ้านแสลงโทนในเดือนมีนาคม                                                        พื้นที่ หมู่ 2 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์                                                                                                เจ้าของบทความ นาย สันติชัย มั่นยืน (พนักงานเทศบาลตำบลแสลงโทน)

ความประทับใจ ที่ได้พบจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนหมู่2 บ้านแสลงโทน  ทุกๆครั้งในการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ก็จะได้เห็นอะไรใหม่เพิ่มเติม ได้รับรู้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น มองเห็นวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมที่งดงาม ความประทับใจหลักๆที่ได้รับโดยตรงจากการพบปะชาวบ้านในชุมชนหมู่ 2 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์         1.ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณที่มีมายาวนาน มีกำแพงดินโบราณล้อมรอบเอาไว้                                                             2.ชุมชนมีเอกกลักษณ์ในการสร้างบ้านเรือน ลักษณะของบ้านเรือนจะเป็นบ้านไม้ที่มีอายุยาวนานยกใต้ถุนสูงเป็นส่วนใหญ่                 3.ภาษาที่ใช่ในการสื่อสารจะยังเป็นภาษาท้องถิ่น(ภาษาเขมร)ชาวบ้านยังคงร่วมกันอนุรักษ์เก็บไว้                                                         4.ชาวบ้านยังยึดชีวิตที่เรียบง่ายเน้นใช้สอยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในชีวิตประจำวัน                                                                   5.ชาวบ้านมีอัธยาศัยดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                                                  (คนในชุมชนนิยมปลูกฝรั่งไว้จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท)

                                                     (ชาวบ้านส่วนมากนิยมเลี้ยงเศรษฐกิจเช่น ควาย วัว หมู ไก่ อาหารที่ใช้บางส่วนจะได้มาจากทรัพยากรที่มีในชุมชนเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต)

                                                              (ชาวบ้านยังมีการทำนานอกฤดูการหรือนาปรัง)

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล ชาวบ้านยังกลัวว่าจะนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ และชุมชนเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัด มีบ้านอยู่หนาแน่น ทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูล ในตอนกลางวันชาวบ้านจะนิยมออกไปทำงานด้านนอก ไปนาบ้าง ทำให้บางครั้งที่เข้าไปอาจจะไม่ค่อยเจอชาวบ้าน และเมื่อเย็นๆก็จะกลับเข้าบ้านกัน

การแก้ปัญหา เมื่อเข้าไปต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับชาวบ้าน  บอกจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลว่าจะนำไปใช้ในด้านต่างๆ และจะนำมาวิเคาระห์พัฒนาชุมชนต่อไป  และเวลาเข้าไปเก็บควรเป็นช่วงแต่เช้า และช่วงเย็นเพราะว่าชาวบ้านจะอยู่บ้านในช่วงนั้น

ภาพประกอบกิจกรรมในการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม

                           

วิดิโอ

อื่นๆ

เมนู