ชื่อบทความ ID01 ลงเก็บข้อมูลบ้านแสลงโทน

ผู้เก็บข้อมูล นายพีรพัฒน์ ตรงสูญดี

พื้นที่ หมู่2 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่เห็นและประทับใจ

ชุมชนเป็นชุมชนที่หน้าอยู่ชาวบ้านน่ารักสดใส และให้ความร่วมมือทุกครั้งที่ ลงเก็บข้อมูล ในพื้นที่บ้านแสลงโทนหมู่สอง คุณยายให้ความร่วมมือดีมาก และคุณยายชวนคุยเล่าประวัติของหมู่บ้านให้ฟัง ตอนพูดภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านในแสลงโทนใช้สื่อสารกัน และนอกจากนั้นชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการลงเก็บข้อมูล ยังแบ่งปันน้ำใจ ให้ผลไม้และน้ำดื่ม เกือบทุกบ้าน

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่

  1. ยังไม่รู้เส้นทางในหมู่บ้าน
  2. ปัญหาของสุนัขทีไรกลับและเห่า
  3. และปัญหาบางบ้านเจ้าของไม่อยู่บ้าน
  4. ปัญหาของอากาศซึ่งมีอากาศที่ร้อนจัด

การแก้ปัญหา

เช่นปัญหาไม่รู้จักเส้นทางในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ให้ข้อมูลบอกเส้นทางและแนะนำให้ไปเก็บข้อมูลตามบ้านต่างๆและแนะนำให้ไปในเส้นทางที่ไม่มีสุนัขจรจัด

 

อื่นๆ

เมนู