ปัจจุบันสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เเต่ต้องอยู่ในความดูเเลของทหารพราน เเละยังเป็นสถานที่เเหล่งการเรียนรู้ให้เเก่โรงเรียน ชาวบ้าน เเละประชนชนที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในเชิงการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอีกด้วย ช่องโอบกเป็นเเหล่งท่องเที่ยว ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด เเละเป็นสถานที่อีกเเห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจเเละอย่าลืมเเวะไปเยี่ยมนะคะ
ประวัติ

ช่องโอบก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา ประชาธิปไตยกัมพูชาได้ยึดเอาช่องโอบกเป็นเนิน 472 และเนิน 538 เป็นฐานที่มั่นในการสู้รบ ปี พ.ศ.2528 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 โดย ฉก.ร. 23 ได้เข้าผลักดัน และยึดเนิน 472 ไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2530 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 โดย ฉก.ร.8 ก็ได้เข้าผลักดันและยึดเนิน 538 ไว้ได้อีกจนถึงปัจจุบัน และปี พ.ศ. 2531 กองกำลังสุรนารี โดย ฉก.ร.3 ได้เข้าผลักดันและยึดฐานปฏิบัติการปากช่องโอบกแห่งนี้ไว้ได้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2531 ปัจจุบันมีหน่วยทหารพรานคอยดูแลพื้นที่ ทางเข้าอยู่ตรงนิคมบ้านกรวด เข้าไปประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงจุดชมทิวทัศน์  และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเทือกเขาฝั่งกัมพูชาได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลโดย :ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
เวลาทำการ
วันอาทิตย์:
08:00 – 16:30
วันจันทร์:
08:00 – 16:30
วันอังคาร:
08:00 – 16:30
วันพุธ:
08:00 – 16:30
วันพฤหัสบดี:
08:00 – 16:30
วันศุกร์:
08:00 – 16:30
วันเสาร์:
08:00 – 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ:

อื่นๆ

เมนู