ข้าพเจ้านายอัษฎาวุธ เกิดนอก ประเภทนักศึกษา ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการสืบค้นข้อมูล ผลกระทบจากโควิด-19 ของหมู่ที่6 บ้านสายโท7 ตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดยสรุปได้ดังนี้

 

หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่3 ได้มีประกาศจาก สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ทำให้ชาวบ้านบางส่วนที่ทำอาชีพค้าขายต้องทำการหยุดขาย รถเร่ขายของไม่สามารถเดินทางเข้าหรือออกจากหมู่บ้านนั่นๆได้

เพราะทางหมู่บ้านจะมีด่านตรวจชุมชน ค่อยดูการเข้าออกของคนในพื้นที่หรือคนที่มาจากที่อื่น โดยจะตรวจวัดอุณหภูมิ

ดูประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาว่ามีการใส่แมสหรือเปล่า

ทำให้ชาวบ้านนั่นขาดรายใด้ประจำ ชาวบ้านส่วนมากเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีรายใด้ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านนั่น

ชาวบ้านบอกว่าอยากให้มีการช่วยเหลือหรือการเยียวยาที่รวดเร็วกว่านี้ เพราะทุกคนต้องอยู่แต่บ้านตามประกาศที่ออกมาว่า

ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านหรือพลเรือนทุกคนถ้าไม่มีธุระที่จำเป็นที่ต้องออกไปข้างนอก ขอให้ทุกอยู่ที่ในที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน

ตลาดสดบางส่วนถูกปิดลงเป็นวันเวลาชั่วคราว ส่งผลกระทบทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคอีกด้วย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู