ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) นั่นเอง ดังนั้น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และโควิด-19 จึงหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกัน

อาการที่พบเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา

  • มีไข้ มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป (อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีไข้เลย)
  • มีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียว หรือมากกว่านั้น คือ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว หายใจลำบาก หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส

สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ใน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ภายในตำบลมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัส covid-19 จำนวนหลายราย จึงมีการปิดพื้นที่กันเป็นพื้นที่สีแดง และแบ่งพื้นที่ชัดเจนภายในตำบลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อง่ายต่อการควบคุม ปัจจุบันตำบลโนนเจริญไม่มีผู้ติดเชื้อ จึงสามารถเปิดพื้นที่ภายในตำบลให้ผู้อื่นเข้ามาในพื้นที่ได้ แต่ก็ยังมีมาตรการควบคุมดูแลต่าง ๆ ตามที่ภาครัฐได้ตั้งไว้ เช่น หากมีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ต้องแจ้งทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อตรวจเช็คความเสี่ยงในการติดเชื้อ covid-19 เพื่อเป็นช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนภายในชุมชน นอกจากนี้ในตำบลยังมีด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ทุกหมู่บ้าน มีการดูแลโดยผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน นอกจากนี้ภายในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 เป็นจำนวนมากแล้ว จึงทำให้สถานการณ์ในตำบลดีขึ้นมาก

       

ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ทางคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับชุมชนตำบลโนนเจริญ เพื่อเป็นการช่วยสร้างมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรภายในชุมชนตำบลโนนเจริญ ให้ปลอดภัยจากเชื้อ covid-19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาลได้กำหนดและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้นทาง U2T มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงได้นำอุปกรณ์ป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา มอบให้กับชุมชน

     

แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

อื่นๆ

เมนู