นายเรืองเดช กิชัยรัมย์ กลุ่มประชาชนทั่วไป

ตัวแทนกลุ่ม c ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การทอผ้า ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังต่อไปนี้

  1. นายศิริชัย บุญธง (กลุ่มบัณฑิตจบใหม่)
  2. นายเรืองเดช กิชัยรัมย์ (กลุ่มประชาชนทั่วไป)
  3. นางสาวพนิดา พรชัย (กลุ่มนักศึกษา)

ซึ่งบทความนี้เขียนเกี่ยวกับมาตรการรับสถานการณ์โรคระบาด ไวรัส Covid 19 ของ 3 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่ม ประกอบไปด้วย หมู่ 5 บ้านหนองม้า หมู่ 8 บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 9 บ้านหนองหว้า หมู่ 15 บ้านโนนรัง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และภายในชุมชนทั้งหมดได้มีมาตรการป้องกันในแนวทางเดียวกันดังนี้

มาตรการรับมือจากบทสัมภาษณ์จากผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

มาตรการรับมือสถานการณ์ Covid 19 ซึ่งแนวทางแรกที่เป็นแนวปฏิบัติของคนในชุมชนคือการสวมแมสตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรือไปตลาดห้างร้านในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

-และพยายามส่งเสริมให้มีการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยบ่อยเพราะในแต่ละวันมีการสัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เป็นจำนวนมาก

-เว้นระยะห่างในพื้นที่รวมกลุ่มกันภายในชุมชนและเน้นย้ำให้ประชาชนในชุมชนเว้นระยะห่างเวลาที่ได้ออกไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

-และมีมาตรการตรวจเช็คผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีมาตรการที่จะต้องกักตัวจำนวน 14 วันและแจ้งให้ทางออสมอลหรือผู้นำชุมชนได้ทราบเพื่อที่ทำการวัดไข้วัดอุณหภูมิเนี่ยกลับบริเวณพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันคนในชุมชนและคนรอบข้าง

-งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

2.มาตรการการฉีดวัดซีน ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ในปัจจุบันมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในเขตชุมชนและมีเกียรติซึ่งส่วนกลางหรือรัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด รายการนำเข้าวัคซีน เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดอัตราการแพทยระบาดของโรคและได้มีการกระจาย ในส่วนของวัคซีนออกไปยัง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์แค่นี้มาตรการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดได้เข้าถึงวัคซีน โดยมีมาตรการ ภายในจังหวัดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ โดยมีช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยมีสื่อกลางเป็นออสมอลในการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางบุรีรัมย์ไอซี

โดยในขั้นแรกทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขอรับการฉีดเป็นของแรกและสำรวจผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนภายในชุมชนของตนเองเพื่อที่ส่งผ่านรายชื่อไปยังทางโรงพยาบาลประจำตำบลหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัด

บทสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

ในปัจจุบันบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและประชาชนทั่วไปก็เริ่มที่จะมีความรู้ในการเข้าถึงวัคซีนและเลือกทยอยกันไปฉีดวัคซีน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

เริ่มแรกดิฉันก็มีการพักผ่อนให้เพียงพอและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการเช็คอุณหภูมิประจำตัวเบื้องต้นก่อนออกจากบ้านและสมใส่แมสตลอดเวลาพร้อมกับล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์

อาการและผลข้างเคียง

ซึ่งหลากหลายกระแสในสื่อโซเชียลในการมีผลข้างเคียงต่างๆนาๆซึ่งตัวดิฉันเองได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการเพลียเล็กน้อยเมื่อได้มีการพักผ่อนก็เป็นปกติไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และยังคงทำงานได้ตามปกติไม่เหนื่อยแต่อย่างใด

การให้บริการจากหน่วยวัคซีน

ที่มา https://www.facebook.com/Prburiram/photos/1999955466827418

ในหน่วยให้บริการการฉีดวัคซีนได้มีการจัดกระเบียดในการจองคิวให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจที่จะรับการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการจัดกระเบียดและรักษาระยะห่างรวมไปถึงรักษามาตรการการป้องกันต่างๆซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้บริการและให้คำปรึกษาในส่วนของการปฎิบัติตัวในช่วงฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีนซึ่งเป็นการบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่มาจนกลับ

คำเชิญชวนให้ประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทางกลุ่มได้มีการประชุมในการในการลงพื้นที่เชิงรุก โดยยึดหลัก บวร ในการลงพื้นที่มอบของและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังดวงไม่ถึงส่งเสริมในการให้ประชาชนในกลุ่มพื้นที่ต่างๆแต่ก็ทำการฉีดวัคซีน

สถานที่แรกคือ บ้าน โดยทางกลุ่มได้ลงพื้นที่ไปหาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะมอบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรวมไปถึงการเข้ารับฟังมาตรการในส่วนของการเฝ้าระวังรวมไปถึงการส่งเสริมการป้องกันในการฉีดวัคซีนให้แก่คนในชุมชน

สถานที่ต่อมาคือ วัด ศูนย์รวม พลังศรัทธาที่พึ่งพาทางใจให้แก่คนในชุมชนโดยทางกลุ่มได้ลงพื้นที่ในส่วนของวัดเข้าไปมอบสิ่งของประกอบไปด้วยสเปย์แอลกอฮอล์พร้อมขวดฉีดและแมสเพื่อให้ทางจะเอาวาดได้นำไปใช้ในงานสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาที่ประกอบพิธีภายในวัดและเป็นการป้องกันในส่วนของพื้นที่ศูนย์รวมของคนในชุมชนแลรวมไปถึง การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนรวมไปถึงการเฝ้าระวังให้แก่จะเอาวาดรวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ในวัด

และสถานที่สุดท้ายคือโรงเรียนแหล่งให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชนซึ่งทางกลุ่มได้ไปรับมอบในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์รวมไปถึง สเปย์แอลกอฮอล์พร้อมขวดฉีดรวมไปถึงแมสสำหรับผู้ใหญ่และแมสสำหรับเด็ก

รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการสอบถามเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันของโรงเรียนและการแนะนำส่งเสริมให้คณะครูรวมไปถึงนักเรียนเข้าร่วมการฉีดวัคซีน

อื่นๆ

เมนู