กระผมนายสมณัฐ พิกุล ได้ทำการลงพื้นที่ ร่วมกับทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ ร่วมกันออกแบบฉลากขาดเจลแอลกอฮอล์ และขวดสเปร่ย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายแก่ จุดคัดกรองโควิดของชุมชนตำบลเขาดินเหนือ และยังได้ร่วมกันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ถ่านไร้ควันร่วมกันกับทีม เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลเขาดินเหนือ และยังเตรียมการลงพื้นที่ให้ความรู้เบื่องต้น เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปร่ย์แอลกอฮอล์ พร้อมทั้งพาชาวบ้านร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งไร้ควัน เพื่อสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลเขาดินหนือ

โดยในก่อนลงพื้นที่ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ว่างแผนการทำเจล การออกแบบผลิตภัณฑ์ และฉลากของผลิตภัณฑ์ ร่วมไปถึงกลิ่นของเจลและสเปร่ย์ เพื่อการทำงานที่เป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อลดการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ตามแผนการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 จัดกิจกรรม ณ วัดสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู