ข้าพเจ้านางสาววริทธิ์นันท์ เวชชศาสตร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากบทความที่แล้วข้าพเจ้าได้พูดถึงการเลี้ยงด้วงมะพร้าว(ด้วงสาคู)แบบประยุกต์ บทความนี้เราจะมาเริ่มทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งจะอยู่ในส่วนหนึ่งสำหรับการผสมอาหารให้ด้วงมะพร้าวกันค่ะ

วัสดุที่ต้องเตรียม

-ไข่  10 ใบ

-น้ำปลา  30 ช้อน

-ผงชูรส  3 ช้อน

-ขวดน้ำ

วิธีการทำ

ตอกไข่ใส่ภาชนะแล้วตีไข่ให้แตกตามด้วยน้ำปลา ผงชูรส  ในอัตราส่วนที่เรากำหนดไว้จากนั้นใส่เปลือกไข่ที่เราบดให้ละเอียดใส่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนำมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดบรรจุใส่ในขวดน้ำที่มีน้ำเต็มขวดประมาณ 1 ช้อนต่อน้ำ 1 ขวด ก่อนที่เราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนี้ใส่ขวดน้ำเราต้องเอาน้ำที่เติมน้ำเต็มขวดไปตากแดดก่อนเพื่อให้น้ำปรับสภาพแสงก่อนประมาณ 3 วัน จากนั้นเราจึงนำส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้บรรจุใส่ในขวดให้เรียบร้อยแล้วนำไปตากแดดหรือไปวางที่ ที่แดดส่องถึง อัตราส่วนที่เรากำหนดนี้เราจะได้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ 80 ขวด

น้ำหมักที่บรรจุแล้วนำไปตากแดด

น้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราสามารถใช้ได้ต้องตากแดดไว้ประมาณ 1 เดือนสีของน้ำหมักจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่นเป็นสีแดงเข้มเราจึงจะสามารถนำเอาไปใช้ได้ ระหว่างที่เราวางตากแดดนั้นเราต้องหมั่นเขย่าขวดทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง เพื่อที่จะให้ส่วนผสมที่อยู่ในขวดน้ำนั้นเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์เร็วขึ้น ประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์นั้นช่วยในเรื่องย่อยสลายของอาหารและทำให้ตัวด้วงมะพร้าวแข็งแรงและตัวโตเร็วขึ้น

ที่มา; บ้านด้วงท่านชาย

อื่นๆ

เมนู