ข้าพเจ้า นางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย ประเภทนักศึกษา  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การประกอบอาชีพของคนในชุมชนของหมู่ที่ 1บ้านสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสอบถามข้อมูลในตำบลดงอีจานซึ่งในปัจจุบันนี้ มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน จากการสอบถามจากชาวบ้าน จากการลงพื้นที่ของหมู่ที่ 1 บ้านสมบูรณ์ ชาวบ้านที่ได้มีการปลูกต้นกล้วยในปริมาณมาก ชาวบ้านได้นำมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป ทำให้คนในหมู่บ้านมีรายได้ กล้วยเบรกแตก เป็นชื่อสินค้า และมีชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านที่มาช่วยกัน

กล้วย เป็นพืชผลไม้สมุนไพร เป็นไม้ดอกล้มลุก มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีสีน้ำตาลปนเขียว ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบมีลักษณะแบนยาวใหญ่ มีสีเขียวแก่ ดอกจะออกเป็นช่อ จะมีปลีออกที่ปลายยอด มีผลเรียงอยู่ในหวีคล้ายพัด ผลอ่อนเปลือกมีสีเขียว ผลสุกเปลือกมีสีเหลือง มีรสชาติหวานหอม

ผล มีลักษณะกลมทรงรี เรียงอยู่ในหวีคล้ายพัด มีผิวลื่นเรียบ ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว ผลสุกแก่เปลือกจะมีสีเหลือง ข้างในจะมีเนื้อสีขาวเหลือง เนื้อนุ่ม จะมีรสชาติหวานหอม

จากการทำและการรวมตัวกันของคนในชุมชนทำให้ทุกคนมีรายได้และได้มีสินค้านี้ที่นำมาขายสู่ท้องตลาด

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู