มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการสำรวจ บ้านโนนสำราญ ตำบลทุ่งจังหัน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีเกษตรกรที่ทำอาชีพเสริมบางรายที่เลี้ยงหอยขม หรือภาษาในบางท้องถิ่นเรียกว่า หอยจุ๊บ หรือหอยดูด เป็นหอยฝาเดียวที่พบเฉพาะในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น เป็นที่นิยมอย่างมากในการนำมาประกอบอาหาร โดยได้สอบถามกับผู้ดูแลฟาร์มของ นายมานพ ภักดีศิริวงษ์ เกษตรกรที่เลี้ยงหอยจุ๊บ พบว่าสถานที่ในการเลี้ยงหอยนั้นเป็นแหล่งน้ำของหมู่บ้านโนนสำราญซึ่งได้เช่าสระน้ำในการเลี้ยงหอยและเลี้ยงปลา ชนิดของหอยที่เลี้ยงนั้นมีเพียงหอยจุ๊บเท่านั้น โดยได้ริเริ่มซื้อหอยจุ๊บเพื่อนำมาเพาะพันธุ์ประมาณ 8-9 กิโลกรัม นำมาใส่กระชังพร้อมทั้งนำใบมะพร้าวใส่ในกระชังด้วยเพื่อที่จะเป็นอาหารและให้หอยได้เกาะเพราะง่ายต่อการนำหอยขึ้นมาขาย ซึ่งหอยจุ๊บมีลักษณะพิเศษคือ มีอวัยวะเพศทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน ออกลูกเป็นตัว และผสมพันธุ์ได้ด้วยตัวของมันเองเมื่ออายุ 60 วัน ออกลูกครั้งละประมาณ 40-50 ตัว จนถึงตอนนี้หอยจุ๊บมีปริมาณที่มากขึ้นเพราะขยายพันธุ์เร็วจนทำให้ ฟาร์มของนายมานพมีหอยมากกว่า 1000 กิโลกรัม และมีกระชังเลี้ยงหอย 10 กว่ากระชังที่เลี้ยงในน้ำลึกประมาณ 1-2 เมตร เพราะทำให้หอยโตเร็ว ทั้งยังปล่อยหอยจุ๊บในบริเวณที่ผูกเชือกฟางกับก้านมะพร้าวพร้อมใบ อ้อมสระน้ำริมฝั่งเพื่อง่ายต่อการดึงหอยขึ้นมา ในการให้อาหารนั้น พบว่าไม่มีการให้อาหารโดยเฉพาะเช่น การใหหัวอาหารอาจทำให้น้ำเสียได้แต่จะทำให้หอยโตเร็ว เลยไม่ได้ให้อาหาร เพียงแต่ตัดก้านมะพร้าวพร้อมใบให้หอยดูดกินเอาสารอาหารจากก้านและใบมะพร้าวเพียงเท่านั้น

 

การเลี้ยงหอยจุ๊บถือเป็นอาชีพเสริมที่ทำรายได้ดี เพราะหอยนั้นขยายพันธุ์ได้เร็ว โดยบางครั้งนายมานพจะนำหอยจุ๊บส่งขายที่ระยอง โดยได้กิโลกรัมละ 60 บาท และนำไปขายตามท้องตลาดเป็นบางครั้ง หรือมีคนมารับซื้อหน้าฟาร์มจะขายกิโลกรัมละ 30 บาท และได้มีการเก็บหอยขายทุกวันถ้าเก็บมาเจอตัวเล็กก็ปล่อย โดยขายทั้งขนาดที่นำไปกินและนำไปเลี้ยงต่อ บางวันขายได้หลายร้อยกิโลกรัมก็มี ถือว่าเหมาะแก่การทำอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังลงทุนน้อย และบางครั้งฝนตกหนักๆก็อาจทำให้หอยหลุดไปตามลำธารบ้างทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มางมหอยเพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารอีกด้วย

 

ในการสำรวจบ้านโนนสำราญ ทำให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านการเกษตรทั้งดินและน้ำ ทั้งยังมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู