ในวันที่27-30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดอบรมให้ชาวบ้านในแต่ละหมู่ได้เข้าร่วมการอบรมการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผา สาธิตวิธีการเคลือบ และสีที่นำมาเคลือบ รวมไปถึงการเผาเครื่องเคลือบดินเผา โดยการนำชาวบ้านหมู่ละ5ท่าน ในตำบลบ้านกรวด เข้าร่วมอบรม โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษาให้คำอธิบาย การเคลือบเครื่องปั้นดินเผาโดยการจุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่เตรียมมาลงในสี และได้ให้ชาวบ้านลงมือปฏิบัติในขั้นตอนนี้ด้วยตัวเอง และได้พบปะชาวบ้านในแต่ละหมู่ รวมถึงได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดและการฉีดวัคซีน

 

 

           

 

         จากการสังเกตหลังจากที่มีการได้รับวัคซีนมากขึ้นทำให้ประชาชนกล้าใช้ชีวิตค่อนข้างจะปกติมากขึ้น  แต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของวัคซีน เนื่องจากการได้ฉีดวัคซีนแบบไขว้ ไทยถือเป็นชาติแรกที่มีการใช้วัคซีนไขว้สองชนิด ระหว่างวัคซีนเชื้อตายของซิโนแวค กับวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ของแอสตร้าเซนเนก้า  เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายๆ อย่างของชนิดและจำนวนวัคซีนที่รัฐบาลของแต่ละประเทศได้รับมาไม่เท่ากันจึงเกิดการพยายามจัดสรรใช้วัคซีนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในทฤษฎีจะสามารถฉีดวัคซีนไขว้ยี่ห้อหรือชนิดกันได้ แต่สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะ ยังไม่มีรายงานวิจัยหรือการทดลองให้ได้ในจำนวนหรือระยะเวลาที่มากพอที่จะพิสูจน์ได้ 100% ว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและให้ผลดีต่อร่างกายจริงๆ

 

 

            ในความคิดเห็นของผู้สำรวจ อาจจะต้องรอการเก็บข้อมูลจากการฉีดวัคซีนสลับชนิดอย่างละเอียดและใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็อยากให้มีการจัดการเรื่องของการนำวัคซีนหลากหลายทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบัน เพราะจะส่งผลดีต่อประเทศ เนื่องจากหากได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเร็วได้ยิ่งดี เพราะจะทำให้เปิดประเทศได้เร็วขึ้นรวมไปถึงเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนกล้าออกมาใช้ชีวิตปกติเพิ่มขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอย เกิดการจ้างงาน

       

 

อื่นๆ

เมนู