การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ให้แก่คนในชุมชน ตำบลบ้านกรวด

 ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

              วันที่ 27-30 สิงหาคม 2564 ทางตำบลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านกรวด ม.11 บ้านหนองจิก โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น 4 วัน วันละ 4 หมู่บ้าน

               หลังจากการอบรมในครั้งก่อนเราได้ทราบถึงการปั้นด้วยมือ  ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ 1.การบีบ โดยเริ่มต้นจากตรงกลางและค่อยบีบขยายขึ้นรูปไปเรื่อยๆ ตามรูปทรงภาชนะที่ต้องการ  2.การขด โดยนำดินมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆ และขดขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น แจกัน 3.ทำเป็นแผ่นแบนๆ  โดยใช้ไม้กลิ้งแป้งมา กลิ้งไปกลิ้งมา ให้ได้ความหนาที่สม่ำเสมอ จากนั้นจึงหารูปทรงที่ต้องการ เช่น จาน ก้นหม้อ

            มาวันนี้เราจะมาเรียนรู้การการเผาเครื่องปั้น

1.นำผ้าสะอาดมาเช็ดชิ้นงานก่อนที่จะชุบเคลือบ

2.หลังจากเช็ดเราก็นำชิ้นงานมาชุบเคลือบ

3.วางชิ้นงานไว้รอแห้งและนำไปใส่เครื่อง เพื่อจะได้เผา

4.การเผาเพื่อให้เกิดสีต้องเผาที่อุณหภูมิ ในช่วง 1,150 – 1,300 องศา

5.หลังจากเสร็จเราก็รอจนชิ้นงานเย็นและนำออกจากเครื่องเผา

รูปภาพการทำกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือนกันยายน 2564

อื่นๆ

เมนู