ถ้าจะกล่าวถึงอำเภอบ้านไทรหลายคนคงนึกถึง ผ้าทอ เสื่อกก วิถีชีวิตแบบคนสมัยก่อน แต่ไม่มีใครนึกถึงพระใหญ่ หรือ พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล เพราะวัยรุ่น หรือ คนส่วนใหญ่ในสมัยนี้ไม่ค่อยชอบเข้าวัดทำบุญไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับศาสนามากนัก

พระใหญ่ หรือ พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลบ้านไทร หมู่ที่ 4 เนื่องจากผู้คนในหมูบ้าน และคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และไม่ค่อยอยากที่จะไหว้พระ หรือเข้าวัดทำบุญจึงทำให้ผู้คนในหมู่บ้านไม่ค่อยที่จะอยากนับถือศาสนามากนัก เมื่อเห็นผู้คนในหมู่บ้านของตนคนรุ่นใหม่เริ่มหมดสัทธาต่อศาสนา ผู้ใหญ่บ้านจึงมีแนวคิดที่อยากจะหาที่ยึดเหนียวจิตใจ และหาวิธีที่จะทำให้ผู้คนในหมู่บ้านตนกลับมานับถือศาสนามากขึ้นพอคิดได้เช่นนั้น ก็ตกผลึกได้ว่าควรสร้างพระใหญ่เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในหมู่บ้าน จึงได้มีการจัดทำผ้าป่าประมาณ 2ครั้ง ครั้งแรกผู้คนไม่ค่อยให้ความร่วมมือมากนักเพราะยังมีอคติในใจอยู่ แต่ผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่ยอมแพ้จึงจัดทำผ้าป่าครั้งที่ 2 เมื่อชาวบ้านเห็นถึงความตั้งใจของผู้ใหญ่บ้านจึงทำให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง ทำให้เกิดเป็นพระใหญ่ของชาวบ้านตำบลบ้านไทรที่จะอยากจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้แก่ผู้คนในหมู่บ้าน และอยากทำให้คนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดทำบุญเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ปัจจุบันวัดใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทุกเพศทุกวัย และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู