อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีคำขวัญว่า เมืองโลหะกรรมลือเลื่อง เครื่องเคลือบโบราณ ตำนานแหล่งหินตัด ทิวทัศน์ช่องโอบกงามตา เขื่อนเมฆาเย็นสบาย ชายแดนพนมดงรัก ซึ่งในคำขวัญจะเห็นได้ว่า 1 ในสถานที่สำคัญของอำเภอบ้านกรวด คือ เตาเผาโบราณ ซึ่ง 1 ในเตาเผา โบราณ อยู่ในเขตตำบลโนนเจริญ  ซึ่งได้แก่ เตาเผาสวายเป็นเเหล่งเตาเผาโบราณที่ผลิตเครื่องถ้วยเเบบศิลปะขอมระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕๑๘ ภาชนะที่ผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งเเบบเคลือบสีน้ำตาลดำ เช่น ไห คนโท เเละโอ่งเป็นต้น รูปเเบบของเตาสวาย เป็นเตาประทุนประเภทระบายความร้อน ในเเนวเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ ๑๓ เมตรกว้าง เมตร เเบ่งเป็น ส่วน คือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ กรมศิลปากร ดำเนินการขุดเเต่งเเละบูรณะในปี ..๒๕๓๑๒๕๓๓ และแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง ได้แก่ เตาเผานายเจียน ซึ่งเป็นเตาเผาโบราณอีกหนึ่งแห่งในอำเภอบ้านกรวด เป็นเเหล่งเตาเผาโบราณหนึ่งของเเหล่งอุตสาหกรรมโบราณผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอม ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕๑๘ ที่สำรวจพบในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ภาชนะที่ผลิตส่วนใหญ่ของเตาเผานายเจียน มีขนาดเล็กทั้งเเบบเคลือบสีเขียวอ่อนเเละสีน้ำตาล เช่น กระปุก ตลับ โถ เเละชาม เป็นต้น รูปเเบบของเตาเผานายเจียน เป็นเตาประทุนประเภทความร้อนในเเนวนอนหรือเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบยเนินดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ ๑๒ เมตร กว้าง เมตร เเบ่งเป็นสามส่วน คือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ  ส่วนด้านข้างเตาเผานายเจียน จะมีร้านกาเเฟตาลา เป็นคาเฟ่เล็กๆ บรรยากาศเย็นสบาย เเละราคาของสินค้ามีราคาถูกเเละดี จะจำหน่าย เครื่องดื่มประเภทชง เช่นกาเเฟ ชาเขียว ชานม ในตำบลโนนเจริญยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ตำบล ได้แก่ ศาลหลวงปู่ซาน รวมไปถึงวัดต่างๆ ที่เอาไว้ให้พุทธศาสนิกชน มาขอพร
       จากการที่ในตำบลโนนเจริญและพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มากมายทำให้พวกเรา กลุ่ม U2T ของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เเละสำรวจ รวมไปถึงปักหมุดการท่องเที่ยว

 


อื่นๆ

เมนู