ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวชญานี สุภารักษ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานในตำบลได้ลงพื้นที่ เพื่อมอบป้ายร้าน ให้กับร้านเพลินชิปส์ กล้วยทอดแม่สมคิด (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วย) ณ บ้านดอนพัฒนา ม.9 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยให้ร้านค้าน่าสนใจ ดูดี ดึงดูดลูกค้าเข้ามาทั้งเก่า-ใหม่ เพื่อมาเลือกซื้อ เลือกชมผลิตภัณฑ์-สินค้าของทางร้าน และยังช่วยให้หยิบจับสะดวก สะอาดดูเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นป้ายชื่อร้านของเรา สื่อให้ลูกค้าได้รู้เลยว่าร้านเราขายอะไร ทั้งนี้ ทางผู้ปฏิบัติงานยังได้สร้างเพจให้กับร้านกล้วยทอดแม่สมคิด เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารของทางร้านให้ได้รับรู้กันโดยทั่วไป และยังคอยเป็นแอดมินเพจให้ด้วย เผื่อจะมีลูกค้าเข้ามาและยังสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้อีกทาง 

อื่นๆ

เมนู