บทความประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายชินวิวัฒน์ แก้วอุดร

ภาคนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมพวกเราผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหันได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมปรับปรุงร้านสินค้าOTOP กล้วยเบรคแตกของฝากจากทุ่งจังหัน เนื่องจากก่อนหน้านี้หน้าร้านที่จำหน่ายมีการทรุดโทรม พวกเราจึงลงพื้นที่ปรับปรุงร้านให้ร้านคุณเเม่สำลีเพื่อให้มีการจำหน่ายและหน้าร้านสวยงามและมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้มีการวางแผนการสร้าง และดำเนินการหาวัสดุออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและอุปกรณ์ทำการปรับปรุงร้านต่อไป

 

  

 

**********วิดีโอ************

 

อื่นๆ

เมนู