ชื่อบทความ: ทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนแสลงโทน
พื้นที่: บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวจุลีพร อัมรารัมย์


การจัดสวนสวยริมรั้วหน้าบ้านเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจกับพืชที่สามารถนำมาประดับหน้าบ้านและยังสามารถนำมาประกอบอาหารเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการกินได้บ้างนั้น ทำให้มีการจัดสวนหย่อม สวนข้างบ้านให้น่ามองและมีประโยชน์ในเวลาเดียวกัน จากการประชุมออนไลน์วางแผนการดำเนินงานของผู้ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้ชื่อกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน หาผู้เข้าร่วมกิจกรรมในตำบลแสลงโทนหมู่ละ 5 ครัวเรือน สำหรับผู้เขียนบทความนั้นได้รับผิดชอบประจำหมู่1และหมู่4 โดยมีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองดังนี้

หมู่ 1 จำนวน 5 ครัวเรือน
1.นายเน็ก โสมประโคน บ้านเลขที่ 139
2.นางน้อยหน่า โสมประโคน บ้านเลขที่ 351
3.นางสาวสนม เอ็มประโคน บ้านเลขที่ 51
4.นางรุ่งนภา จันวิจิตร บ้านเลขที่ 427/1
5.นางสลวย อะรัญ บ้านเลขที่ 145
หมู่ 4 จำนวน 5 ครัวเรือน
1. นางงอน แก้วยก บ้านเลขที่ 217
2.นางฉลวย แย้มประโคน บ้านเลขที่ 89
3.นางพร เว่ารัมย์ บ้านเลขที่ 110
4.นายศิวกร เพชรประโคน บ้านเลขที่ 301
5.นายเกียรติชัย ประประโคน บ้านเลขที่ 195
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางผู้ดำเนินงานได้เข้าไปมอบเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ดินสำหรับเพาะปลูก บัวรดน้ำ และป้ายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งช่วยปรับภูมิทัศน์และจัดระเบียบสวนหน้าบ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้น่าอยู่น่ามองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


ภาพประกอบกิจกรรม

    


วีดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู