ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พวกเราชาวU2T สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแห่งท่องเที่ยวจุดเช็คอิน เพื่อทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มีดังต่อไปนี้

เตาเผานายเจียน

 

เตานายเจียน เตาเผาโบราณเตาเผาหนึ่งของแหล่งอุตสาหกรรมโบราณผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอมในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่๑๕-๑๘ ที่สำรวจพบในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ภาชนะที่ผลิตส่วนใหญ่ของเตาเผานายเจียนมีขนาดเล็ก ทั้งแบบเคลียบสีเขียวอ่อนและสีน้ำตาลเช่น กระปุก ตลับโถ และชาม เป็นต้น รูปแบบของเตานายเจียน เป้นเตาประทุนประเถทระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้นตัวเตาสร้างขึ้นด้วยดินเหนียวบนเชิงดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ ๑๒ เมตรกว้าง ๓ เมตร แบ่งเป้นสามส่วนคือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะด้านหน้าสูงเป็นปล่องไฟ

เตาสวาย

เตาสวาย บ้านโคกใหญ่ เป็นแหล่งเตาเผาโปราณที่ผลิตเครื่องถ้วยแบบศิลปะขอมในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ภาชนะภาชนะที่ผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งแบบเคลือบสีน้ำตาลดำ เช่นไห คนโท และโอ่ง เป็นต้น รูปแบบของเตาสวายเป็นเตาประทาน ประเภทแบบระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้นตัวเตาสร้างขึ้นด้วยดินเหนียวบบเนินดินธรรมชาติขนาดเตายาวประมาณ ๑๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ กรมศิลปากร ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะในปี พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๔ ตามลำดับ

ศาลตาปู่หลวงปู่ซาน

ร้านตาลากาแฟ

ร้านตาลากาแฟ ขายเครื่องดื่มหลากหลายชนิดมีให้เลือกตามใจชอบ มีทั้งขนมขบเคียว ก๊วยเตี๋ยว รวมถึงอาหารตามสั่ง

 

สรุป:กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเชิญชวนบุคคลนอกพื้นที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลโนนเจริญ พวกเราชาวพวกเราชาวU2Tขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปทุกคนขอให้มาเที่ยวสถานที่อันเป็นอารยธรรมโบราณสมัยขอมของชาวตำบลโนนเจริญด้วยน่ะค่ะ

แผนที่ท่องเที่ยวของตำบลโนนเจริญ

แผนที่สถานที่ม่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โนนเจ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู