ข้าพเจ้า นางสาวมนัสติยา จีนใจน้ำ ประเภทประชาชน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำปัจจุบันทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่วันนี้วันที่13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำความ ตามรอยพ่อหลวง ชาวบ้านได้รวมตัวกันไปปลูกป่า ณ บริเวณบ้านบุ หมู่ที่17 และบ้านโคกเครือหมู่ที่ 14 การปลูกป่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา ป่าไม้ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ ป่าไม้ให้ผลผลิตที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างมากมาย และความสำคัญได้นันทนาการ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านอีกด้วย โดยการปลูกป่าในครั้งนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การป้องกันโควิด19 ที่กำลังจะระบาดในขณะนี้ ชาวบ้านยังให้ความสำคัญในการใส่แมสแล้วยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู