ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พวกเราชาวU2Tได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินเพื่อทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พวกเราชาวU2Tขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี้กันเยอะๆน่ะครับ

แผนที่สถานที่ม่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โนนเจ

แหล่งท่องเที่ยวของตำบลโนนเจริญมีดังนี้

เตานายเจียน

เตานายเจียน เตาเผาโบราณเตาเผาหนึ่งของแหล่งอุตสาหกรรมโบราณผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอมในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่๑๕-๑๘ ที่สำรวจพบในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ภาชนะที่ผลิตส่วนใหญ่ของเตาเผานายเจียนมีขนาดเล็ก ทั้งแบบเคลียบสีเขียวอ่อนและสีน้ำตาลเช่น กระปุก ตลับโถ และชาม เป็นต้น รูปแบบของเตานายเจียน เป้นเตาประทุนประเถทระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้นตัวเตาสร้างขึ้นด้วยดินเหนียวบนเชิงดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ ๑๒ เมตรกว้าง ๓ เมตร แบ่งเป้นสามส่วนคือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะด้านหน้าสูงเป็นปล่องไฟ

ตาลากาแฟ

เตาสวาย

เตาสวาย บ้านโคกใหญ่ เป็นแหล่งเตาเผาโปราณที่ผลิตเครื่องถ้วยแบบศิลปะขอมในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ภาชนะภาชนะที่ผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งแบบเคลือบสีน้ำตาลดำ เช่นไห คนโท และโอ่ง เป็นต้น รูปแบบของเตาสวายเป็นเตาประทาน ประเภทแบบระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้นตัวเตาสร้างขึ้นด้วยดินเหนียวบบเนินดินธรรมชาติขนาดเตายาวประมาณ ๑๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ กรมศิลปากร ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะในปี พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๔ ตามลำดับ

ศาตาปู่หลวงปู่ซาน

รุปพวกเราชาวพวกเราชาวU2Tขอเชิญชวนประชาชนทุกคนขอให้มาเที่ยวที่นี้กันเยอะๆน่ะครับ.

 

อื่นๆ

เมนู