ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ผลของการสำรวจ sroi ของทางตำบลตะโกตาพิ ผลที่ได้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ และการนำสิ่งของเหลือใช้จากสิ่งแวดล้อมมาทำรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว รวมถึงการสร้างอาชีพใหม่ๆให้แก่คนในชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งทางผู้นำชุมชน และประชาชนให้ความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอุปกรณ์ และการทำบรรจุภัฑณ์ เพื่อจัดจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนในการต่อมา

จากการสำรวจที่ทางเราได้ทำการเก็บไปจัดทำวิดีโอนั้นเป็นการเผาถ่านในแบบดั้งเดิมของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นการเผาแบบในที่ถ่านนั้นยังคงมีควัน และไฟประทุ ทางเราจึงมีการ ออกแบบเตาเผาถ่านแบบไร้ควันให้แก่ชุมชน และสอนเกี่ยวกับการการผลิตและการใช้เตาเผาถ่าน โดยใช้ต้นทุนน้อยและยังคงคุณภาพถ่านไว้ดั้งเดิม รวมถึงการทำบรรจุภัฑณ์เพื่อจัดจำหน่าย และเป็นสินค้าของชุมชนต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=jLqQVu1g1yg

Tags:

อื่นๆ

เมนู