ชื่อบทความ : ID01-หน้าบ้านน่ามอง หมู่2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน
ประเภท: นักศึกษา


   

  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง

โดยมีวัตถุประสงค์

             1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านในการรักษาความสะอาด

                 2.. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

                 3.. เพื่อให้บ้านเรือน หมู่บ้านชุมชนตำบลแสลงโทนน่าอยู่ น่ามอง

                  4.เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน

โดยทีมงานคณะผู้ปฏิบัติงานได้นําอุปกรณ์ส่งมอบให้เจ้าของบ้านที่เข้าร่วมโครงการเเละดําเนินการจัดตกเเต่งปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านทุกหลังจนเเล้วเสร็จ เเละจะมีการประกวดหน้าบ้านที่มีความสวยงามน่ามองโดยจะมีของรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 1,000 บาท

รางวัลที่ 2 700 บาท

รางวัลที่ 3 500 บาท

รางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 1 หมู่บ้าน รางวัลละ 300 บาท

ในการจัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองก็จะมีการรับสมัครบ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ 5หลังคาเรือน รวมทั้งตำบลเป็น35ครัวเรือนซึ่งบ้านเเต่ละหลังคาเรือนจะได้รับ กระถางต้นไม้ ดอกไม้ประดับ บัวรดนํ้าเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและมีการจัดการประกวดเกิดขึ้นในภายภาคหน้า


 

อื่นๆ

เมนู