ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ครั้งนี้พวกเราได้ทำจุดเช็คอินเพื่อทำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและนวัตวิถีของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ชมกันว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างที่หน้าสนใจมีดังต่อไปนี้

1.เตานายเจียน

เตานายเจียน เตาเผาโบราณเตาเผาหนึ่งของแหล่งอุตสาหกรรมโบราณผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอมในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่๑๕-๑๘ ที่สำรวจพบในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ภาชนะที่ผลิตส่วนใหญ่ของเตาเผานายเจียนมีขนาดเล็ก ทั้งแบบเคลียบสีเขียวอ่อนและสีน้ำตาลเช่น กระปุก ตลับโถ และชาม เป็นต้น รูปแบบของเตานายเจียน เป้นเตาประทุนประเถทระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้นตัวเตาสร้างขึ้นด้วยดินเหนียวบนเชิงดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ ๑๒ เมตรกว้าง ๓ เมตร แบ่งเป้นสามส่วนคือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะด้านหน้าสูงเป็นปล่องไฟ

2.ตาลากาแฟ

ร้านตาลากาแฟเป็นร้านที่เน้นขายเครื่องดื่มและมีอาหารตามสั่งให้เลือกรับประทานอีกด้วย

 

3.เตาเผาสวาย

เตาสวาย บ้านโคกใหญ่ เป็นแหล่งเตาเผาโปราณที่ผลิตเครื่องถ้วยแบบศิลปะขอมในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ภาชนะภาชนะที่ผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งแบบเคลือบสีน้ำตาลดำ เช่นไห คนโท และโอ่ง เป็นต้น รูปแบบของเตาสวายเป็นเตาประทาน ประเภทแบบระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้นตัวเตาสร้างขึ้นด้วยดินเหนียวบบเนินดินธรรมชาติขนาดเตายาวประมาณ ๑๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ กรมศิลปากร ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะในปี พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๔ ตามลำดับ

4.ศาลตาปู่หลวงปู่ซาน

ศาลตาปู่หลวงปู่ซานเป็นศาลที่ชาวตำบลโนนเจริญและบุคลทั่วไปต่างให้ความเคารพนับถือท่าน

สรุปกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลโนนเจริญของเรา

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลโนนเจริญ

แผนที่สถานที่ม่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โนนเจ

อื่นๆ

เมนู